How many TF1500s are on the road in the UK?

VIN      Reg. no.          Status             Remarks

6505    ???                  ???                 

6510    TYJ 323           Taxed 

6516    UKE 248          Taxed

6531    GSU 931         Taxed

6538    ???                  ???                 

6555    MG 6693         Taxed

6565    256 CMG         Taxed

6589    MSU 737         Taxed

6632    NEE 684          Taxed

6787    ???                  ???                  was NSU 542

6799    TSU 937          Untaxed

6803    VSU 959          Taxed 

6819    JFO 208          Taxed

6832    359 XUN          Untaxed

6844    535 YUX          Taxed             

6953    XSY 445          SORN

6963    ???                  ???

6985    524 YUR          Taxed

6986    ???                  ???

6991    VFF 904          Taxed

7010    690 UYF          SORN

7017    MSK 292         Taxed

7031    WSU 403         SORN

7032    JSV 224           Taxed

7033    ???                  ???

7044    636 UXR          Taxed

7061    HSK 117          SORN

7064    ???                  ???

7077    ???                  ???

7102    USK 781          Taxed

7171    JSK 562           Taxed

7233    ???                  ???

7238    MSU 761         Untaxed

7253    RLH 718          Taxed              ‘Home’

7270    ???                  ???

7280    WVS 843         Taxed

7283    133 TF             Taxed             

7287    ???                  ???

7290    USU 523          Taxed

7370    GSK 514          Untaxed

7372    ???                  ???

7443    MSU 760         Untaxed

7459    ???                  ???

7479    388 XVR          SORN

7534    USU 598          Taxed

7549    803 XUT          SORN

7552    ???                  ???

7564    ???                  ???                  was 459 UYT

7569    GSU 972         SORN

7584    LSU 894          Taxed

7607    LSU 580          SORN

7619    433 YUT          Taxed

7622    474 UYH          Taxed

7626    ???                  ???

7642    ???                  ???

7661    LSK 105          Taxed

7706    XSU 979          Taxed

7775    DSK 601          Taxed

7825    ???                  ???

7852    PSJ 121           Taxed

7863    BSK 165          Untaxed

7889    385 XUD          Taxed

7891    344 YUX          Taxed

7902    EL 6410           Taxed

7915    CSK 176          Taxed

7935    861 UYE          Taxed

7969    ESU 582          Taxed

7973    ???                  ???

7977    VSU 939          Taxed

7996    VSY 395          Taxed

8009    816 UYG         Taxed

8017    USU 550          Untaxed

8053    ???                  ???

8076    660 YUR          Taxed

8124    783 XVD          Taxed

8154    711 UYH          Taxed

8174    KMO 65           Taxed

8187    863 XUB          Taxed

8194    TFZ 464           Taxed

8203    KSU 198          Untaxed

8227    ???                  ???

8238    316 UYN          SORN

8299    ???                  ???                  was 1672 TF

8306    7842 KC          Taxed

8307    10 VPB            Taxed

8330    KWM 320        N/T for road     ‘Home’

8331    NWP 507         Taxed              ‘Home’

8332    UNW 444         Taxed              ‘Home’

8340    PRU 328          Taxed              ‘Home’

8346    FSK 730          Untaxed

8370    TTC 153          Untaxed

8381    TVS 516          Taxed

8384    NSU 416          Untaxed

8409    3089 MG         n/k to DVLA

8411    WSU 141         Taxed              ‘Home’

8412    WWL 595        Untaxed           ‘Home’

8413    MGT 954         Taxed              ‘Home’

8415    NWP 888         Taxed              ‘Home’

8416    MSC 997         Taxed              ‘Home’

8417    TWE 747         n/k to DVLA     ‘Home’

8418    36 EMG           Taxed              ‘Home’

8419    ???                  (was PAR 919) ‘Home’

8420    TCV 983          Taxed              ‘Home’

8421    309 CMG         Taxed              ‘Home’

8426    LUJ 583           Taxed              ‘Home’

8427    UTC 542          n/k to DVLA     ‘Home’

8428    UTC 543          SORN              ‘Home’

8429    UTC 544          Taxed              ‘Home’

8430    UTC 545          Taxed              ‘Home’

8432    UKE 248          Taxed              ‘Home’

8438    LKU 720          Taxed              ‘Home’

8441    POV 968          N/T for road     ‘Home’

8443    PTX 305          N/T for road     ‘Home’

8486    ???                  ???

8505    YHE 340          Taxed

8532    ASB 380          Taxed              ‘Home’

8533    ???                  ???

8539    295 YUW         Taxed

8549    TAS 137          Taxed

8550    ???                  ???

8570    376 CMG         n/k to DVLA     ‘Home’

8572    64 EML            Taxed              ‘Home’

8573    VVT 366          Taxed              ‘Home’

8574    258 CMG         Taxed              ‘Home’

8575    UNW 678         Untaxed           ‘Home’

8576    WPD 151         Taxed              ‘Home’

8577    5723 MG         Untaxed           ‘Home’

8578    409 DMF         N/T for road     ‘Home’

8579    UTJ 388           Taxed              ‘Home’

8580    UCV 967          Untaxed           ‘Home’

8581    234 BTW         Taxed              ‘Home’

8582    96 DMM           N/T for road     ‘Home’

8583    OJW 3             Untaxed           ‘Home’

8599    RSU 796          Taxed

8611    ???                  ???

8613    ???                  ???

8652    ???                  ???

8665    PVC 250          Taxed              ‘Home’

8666    141 BVW         Taxed              ‘Home’

8668    GSL 337          Taxed              ‘Home’

8669    40 EMG           Untaxed           ‘Home’

8670    FF 8670           n/k to DVLA     ‘Home’

8690    ???                  ???

8697    RSM 596         Untaxed           ‘Home’

8700    KUH 279          Taxed              ‘Home’

8702    ROF 356          Untaxed           ‘Home’

8709    EFB 814          Taxed

8712    PXW 699         n/k to DVLA     ‘Home’

8713    920 EMV         Taxed              ‘Home’

8714    UWB 366         Untaxed           ‘Home’

8728    ???                  (was TAL 723)

8734    OSJ 496          Taxed

8752    ???                  ???

8762    50 DMX           Taxed              ‘Home’

8763    7 BVW             Taxed              ‘Home’

8764    OYG 661         n/k to DVLA     ‘Home’

8765    LWN 240         Taxed              ‘Home’

8768    UTE 737          Taxed              ‘Home’

8771    ???                  ???

8773    ???                  (was 9732 TF) ‘Home’

8781    ???                  (was TUR 170) ‘Home’

8791    RSK 796          Taxed

8797    OBM 999         Taxed              ‘Home’

8798    KMO 835         Taxed              ‘Home’

8799    KMO 836         Taxed              ‘Home’

8800    KMO 837         N/T for road     ‘Home’

8806    TYD 206          Taxed              ‘Home’

8808    MAM 760         Untaxed           ‘Home’

8809    657 FLC          Taxed              ‘Home’

8814    SFF 340          Taxed

8830    SUO 639         Taxed              ‘Home’

8831    454 CVD          Taxed              ‘Home’

8833    PYF 926          Taxed              ‘Home’

8844    ???                  ???

8899    ASV 599          Untaxed           ‘Home’

8900    350 EMC         Taxed              ‘Home’

8901    RZ 3170          Taxed              ‘Home’

8903    SPX 49            Taxed              ‘Home’

8906    SNN 430          Taxed              ‘Home’

8907    WPJ 125          n/k to DVLA     ‘Home’

8908    PYL 344          Taxed              ‘Home’

8909    UTV 519          Taxed              ‘Home’

8911    471 EMP         Taxed              ‘Home’

8912    REL 643          Taxed              ‘Home’

8914    RNX 950          Untaxed           ‘Home’

8916    UWB 399         n/k to DVLA     ‘Home’

8917    PXH 657          N/T for road     ‘Home’

8931    YTU 890          n/k to DVLA

8936    897 UYS          Untaxed

8938    ???                  (was 987 UYL)

8949    407 CMG         n/k to DVLA     ‘Home’

8950    WPH 374         Untaxed           ‘Home’

8952    SNN 433          Untaxed           ‘Home’

8953    OWU 468        Taxed              ‘Home’

8955    UKO 751         Taxed              ’Home’

8956    RGH 657         Taxed              ‘Home’

8960    518 XVR          Taxed

8980    1955 MG         N/T for road     ‘Home’

8982    483 UXS          Taxed

8993    XSV 338          Taxed

9004    OGE 955         N/T for road     ‘Home’

9005    ???                  ???                  ‘Home’

9006    GSD 390         Taxed              ‘Home’

9008    YNC 202A       n/k to DVLA     ‘Home’

9022    ???                  ???

9024    WSU 820         n/k to DVLA

9029    ???                  ???

9041    ROK 292         n/k to DVLA     ‘Home’

9042    PKV 70            Taxed              Home’

9058    CSK 112          Taxed

9060    GM 7110         Taxed              ‘Home’

VIN      Reg. no.          Status             Remarks

9069    SPO 725          n/k to DVLA     ‘Home’

9070    UTE 369          Taxed              ‘Home’

9073    UVS 968          Taxed

9076    XFY 292          Taxed              ‘Home’

9077    WPG 60           Taxed              ‘Home’

9088    RSK 725          Taxed

9106    248 EHX          Taxed              ‘Home’

9108    UKP 345          Taxed              ‘Home’

9117    173 EHX          Taxed              ‘Home’

9119    TFX 151          Taxed              ‘Home’

9124    ???                  (was 220 F)

9135    EGR 723         Untaxed           ‘Home’

9136    XPC 320          Taxed              ‘Home’

9137    RNB 636          Taxed              ‘Home’

9154    UDE 70            SORN              ‘Home’

9155    RGO 210         Taxed              ‘Home’

9156    WPH 796         Taxed              ‘Home’

9157    FCP 411          Taxed              ‘Home’

9158    NIK 1               Taxed              ‘Home’

9161    123 SMY         Untaxed           ‘Home’

9162    ???                  ???                  ‘Home’

9186    CXZ 262          Taxed

9203    RSL 202          Untaxed

9205    LBL 393           Taxed              ‘Home’

9206    KRX 90            Taxed              ‘Home’

9207    TSY 347          n/k to DVLA     ‘Home’

9208    BHS 912B       n/k to DVLA     ‘Home’

9209    484 HYK          n/k to DVLA     ‘Home’

9210    PYR 333          n/k to DVLA     ‘Home’

9214    RLH 729          Taxed              ‘Home’

9215    204 CPU          SORN              ‘Home’

9216    KRD 133          n/k to DVLA     ‘Home’

9220    MSG 495         SORN              ‘Home’

9221    RWD 279         Taxed              ‘Home’

9223    NED 202          SORN              ‘Home’

9225    MG 6117         Taxed              ‘Home’

9247    RGN 644         Taxed              ‘Home’

9248    UXC 893          Untaxed           ‘Home’

9282    ???                  (was PSU 146)

9286    TDE 619          n/k to DVLA     ‘Home’

9287    PXR 196          Taxed              ‘Home’

9288    UTU 460          n/k to DVLA     ‘Home’

9291    OYG 879         Taxed              ‘Home’

9298    293 CPU          N/T for road     ‘Home’

9308    44 EMG           Untaxed           ‘Home’

9310    RLY 209          Taxed              ‘Home’

9311    LKU 53            n/k to DVLA     ‘Home’

9312    FCP 371          Untaxed           ‘Home’

9313    MG 2227         SORN              ‘Home’

9325    VVK 423          Taxed              ‘Home’

9326    305 DEV          Taxed             ‘Home’

9327    XX 9611          Taxed              ‘Home’

9328    RDU 66           Taxed              ‘Home’

9329    144 DMY         Taxed              ‘Home’

9332    ???                  (was RNA 240) ‘Home’

9333    RUE 461          Taxed              ‘Home’

9340    719 EMF          Taxed              ‘Home’

9343    MAM 821         N/T for road     ‘Home’

9385    PYR 47            Taxed              ‘Home’

9386    57 WN             n/k to DVLA     ‘Home’

9388    SKF 656          Taxed              ‘Home’

9389    175 EHX          n/k to DVLA     ‘Home’

9400    OYH 579         Taxed

9402    SWR 582         Taxed

9416    LKG 499          n/k to DVLA     ‘Home’

9417    UKL 392          Taxed              ‘Home’

9418    954 CEV          Taxed              ‘Home’

9419    VTC 212          Taxed              ‘Home’

9420    VTC 213          Taxed              ‘Home’

9421    VTC 214          Taxed              ‘Home’

9436    ???                  ???

9442    XSY 805          Untaxed

9455    ???                  ???

9470    ???                  ???

9497    723 XVH          SORN

9505    VTC 216          Taxed              ‘Home’

9506    OWX 800         Untaxed           ‘Home’

9509    7517 MG         Taxed              ‘Home’

9527    ???                  ???

9531    WSU 552         Taxed

9572    193 YUN          Taxed

9586    UWA 146         Taxed

9624    506 UYX          Taxed

9631    902 ERF          Taxed              ‘Home’

9668    UWB 998         N/T for road     ‘Home’

9691    ???                  ???

9714    DSK 146          n/k to DVLA

9717    JTL 23             SORN              ‘Home’

9751    XSY 978          Taxed

9755    ???                  ???

9816    USK 230          Taxed

9823    SFF 729          Taxed

9840    FGB 939          SORN

9847    QG 250            n/k to DVLA

9864    VSU 244          SORN

9885    725 YUM         Taxed

9937    YSU 885          Taxed

9969    728 UXB          Taxed

9985    391 YUB          Taxed

10008  WTG 997         Taxed

10009  621 CYH          Taxed

10020  VSU 797          Taxed

10021  TSL 537           SORN

10027  911 EMV         Taxed              ‘Home’

10031  ???                  ???

10036  RNC 336         Taxed              ‘Home’

10068  668 YUW         Taxed

10081  55 FLP             Taxed

Analysis of Results

Before examining the results in detail, I should mention how I arrived at the figures in the foregoing listings.

The research method was identical to that used for the TA exercise and involved trawling through the MGCC ‘T’ Register’s on-line database for details of all TF1500s with chassis numbers of cars which are shown to be located in the UK. For those chassis numbers showing a corresponding registration number, the registration number was then cross referenced to the DVLA enquiry facility where the car is either shown as:

  • Taxed
  • Untaxed
  • Not taxed for on road use
  • SORN

(or won’t be shown at all i.e. is not known to DVLA).

The ‘Untaxed’ and ‘Not taxed for on road use’ are cars which are not (or should not be!) on the road; the explanation of the difference between these two categories was given in Issue 69 of TTT 2. Cars covered by the ‘SORN’ category are also not on the road and have been declared by the owners as such.

The total of the chassis numbers listed is 274. Of these, 48 don’t have a record of their registration number and 20 don’t show up from a DVLA search. This leaves 206, of which:

  • 149 are Taxed (72.3%)
  • 40 are either Untaxed or Not taxed for on road use (19.4 %)
  • 17 are on SORN (8.3%)

As to be expected, Home market models account for the majority (161 [58%]) of the 274 chassis listed and 93 (62%) of the 149 TF1500s shown by DVLA as ‘Taxed’.

I hope that the publication of this article will (as we found by publishing the TA research in recent issues of TTT 2) result in some new TF1500 ‘finds’. If anyone has details of these, I’d appreciate it if they would pass them on to me jj(at)ttypes.org [please substitute @ for (at)] and I will contact Barrie Jones. Barrie is the Registrar for the ‘T’ Register of the MGCC covering the TF model and he has been very helpful to me.

Finally, a ‘commercial’ for ‘Barrie’s Notes’ Maintaining a 1955 MG TF in the 21st Century. It is available from me for £6 plus postage of £1.65 (UK). Overseas postage costs are more than the book costs, so please email for a quote. jj(at)ttypes.org [substitute @ for (at)]